Natuur-peutergroep

Natuur-peutergroep

Op de Natuur-peutergroep van Foxkidz vinden we het belangrijk om de ontwikkelingsstimulering van peuters in de leeftijd van 2-4 jaar te bevorderen. Het gaat hierbij om: 

 • de sociale ontwikkeling
 • het leren samen spelen en delen
 • de spraak-taalontwikkeling
 • het stimuleren van de fijne en grove motoriek
 • aandacht voor muziek en dans 
 • ruimte voor fantasie en creativiteit

Bewust beleven van de natuur

Maar vooral ook aandacht voor het bewust beleven van de natuur! Wij bieden een duidelijke structuur. Vergelijkbaar met het programma voor kleuters op de basisschool, maar dan op peuterniveau. Vrij spel en samen spelen zijn belangrijk. Zoveel mogelijk buiten. De natuur beleven ...

VVE Programma Uk en Puk

Op de natuur peutergroep van Foxkidz wordt er gewerkt met het VVE programma (voor– en vroegschoolse educatie) Uk en Puk. Ook gebruiken we het observatie- en registratie-instrument KIJK! om de ontwikkeling van uw kind te volgen en in beeld te brengen.

Voordelen natuur-peutergroep Foxkidz

 • We beschikken over een grote buitenruimte en maken uitstapjes zoals naar het bos of de boerderij. We gaan dus veel naar buiten. De kinderen krijgen hierdoor een betere weerstand.
 • U hoeft geen fruit, luiers en billendoekjes mee te brengen. All-inclusive.
 • Op de natuur-peutergroep werken 2 vaste pedagogisch medewerkers (m.u.v. vakanties).
 • U betaalt per kwartier. Wanneer u werkt heeft u recht op kinderopvangtoeslag waardoor het netto vaak erg voordelig is.
 • Wij hanteren géén minimum of maximum aantal dagdelen.