Foxkidz

Foxkidz kinderopvang

Foxkidz is onderdeel van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Deze organisatie staat al meer dan 40 jaar garant voor ervaring, kwaliteit en vooral voor continuïteit in de kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen. We delen graag onze werkwijze en onze kijk op de kinderen met u. Foxkidz is HKZ-gecertificeerd.

Waarbij u zowel in Hulst als in Kloosterzande kunt kiezen tussen een locatie los van school en een opvang in de school.

100_foto_rianne_tbv_interview.jpg

Rianne Vons, directeur-bestuurder: 'Er is aandacht, respect, wederzijds vertrouwen en ruimte voor de specifieke wensen van elk kind en elke ouder. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderopvang goed is voor uw kind. Kinderen worden gestimuleerd, leren omgaan met leeftijdsgenootjes en er is op speelse wijze heel veel stimulans voor hun sociale en cognitieve ontwikkeling. Het is  fijn om bij Foxkidz te zijn!' 

  

Uniek: opvang per uur

Bij ons bent u aan het juiste adres voor goede en betaalbare kinderopvang. Uniek aan dit kinderopvangconcept is dat u betaalt per uur. Graag zien we uw kinderen bij één van onze mooie locaties in Hulst of Kloosterzande.

Begeleiding

Foxkidz biedt kinderen de gelegenheid om te spelen en de wereld om hen heen te ontdekken. Wij begeleiden ieder kind op het eigen ontwikkelingsniveau en geven elk kind dezelfde individuele aandacht. Door de positieve benadering, worden de kinderen in staat gesteld zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. De dingen die een kind al kan, worden benadrukt waardoor een kind zelfvertrouwen krijgt en zich durft te ontwikkelen. Op deze manier wordt de kinderen de kans geboden om zich, binnen een sfeer van geborgenheid, veiligheid en respect, samen met andere kinderen verder te ontplooien. Onze pedagogisch medewerkers hebben oog voor de ontwikkeling van de kinderen. Zij bouwen positieve relaties op met de kinderen en stimuleren het ontstaan van onderlinge relaties tussen de kinderen.

Ontwikkelen begeleiders

De ontwikkeling van de kinderen die naar Foxkidz komen staat niet stil. Ook die van hun begeleiders niet! De medewerkers van Foxkidz zijn allemaal pedagogische beroepskrachten op niveau 3, 4 of zelfs niveau 5. Dat wil zeggen MBO, MBO+ tot HBO. Daarnaast volgen zij jarenlang vakgerichte bijscholing op het gebied van pedagogische verdieping, creativiteit en veiligheid. Zoals Kinder-EHBO en BHV (Bedrijfs Hulp Verlening).

Ruimten

Aandacht voor de ruimte binnen en buiten. Dat vinden we belangrijk. Mooi, schoon en veilig. Alle locaties zijn zo ingericht dat ze optimaal ondersteuning bieden aan het opvangconcept van Foxkidz.

Pedagogisch beleid

Onze visie op de omgang met kinderen en het pedagogisch doel zijn vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. De 4 belangrijkste uitgangspunten zijn gebaseerd op het principe van respect voor het kind en het vertrouwen in de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind.

1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
Wij zorgen dat uw kind zich geborgen voelt. Er wordt zoveel mogelijk met dezelfde vaste pedagogisch medewerkers gewerkt. En het volgen van een vaste dagindeling biedt houvast. Het geeft een veilig gevoel. De groepsruimten stralen gezelligheid en warmte uit.

2. Gelegenheid tot ontwikkelen van persoonlijke competentie
De kinderen wordt de gelegenheid geboden om te spelen. En de wereld om hen heen te ontdekken. De opvangruimten zijn uitdagend. Het nodigt uit om op onderzoek te gaan. Zo ook het spelmateriaal. Uw kind kan zich spelenderwijs ontplooien. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in een eigen tempo. De pedagogisch medewerkers houden hier rekening mee. Foxkidz biedt uw kind de kans om zich samen met andere kinderen optimaal te ontplooien.

3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
In een vertrouwde omgeving ontwikkelen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid. Hierdoor durven kinderen initiatieven te nemen om contact te leggen met de anderen Foxkidz biedt kinderen de kans om zich sociaal te ontwikkelen.En samen met andere kinderen ‘groot te groeien’.

4. Eigen maken van waarden en normen
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich waarden en normen eigen kunnen maken. Het handelen is gericht op respect voor elkaar. Een kind leert afspraken maken én nakomen.

 

Elk kind mag er zijn!