Coronavirus

Kind verkouden en twijfelt u of uw kind naar de opvang kan? Volg dan de beslisboom neusverkouden kinderen

Deze is ook beschikbaar in het Engels: Decisiontree nasalcold children

Nu ook beschikbaar een brief voor Engelstalige ouders/verzorgers over de compensatieregeling.

Lees hier onze update voor ouders van 24 maart 2020 over het coronavirus en kinderopvang. Extra informatie vindt u in de veel gestelde vragen.

Goed nieuws! Alle ouders die tijdens de sluiting van kinderopvang hun rekening betaald hebben krijgen deze gecompenseerd via hun kinderopvangorganisatie. Lees in de bijlage het persbericht tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang.

In verband met Corona en de sluiting van scholen en kinderopvang zijn veel vragen. Wij proberen via deze pagina uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Onderstaande info hebben wij verkregen via de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Toch nog een vraag waar u geen antwoord op hebt gevonden?  Mail dan naar corona@kinderopvangzvl.nl

Informatie en de lijst voor cruciale beroepen wordt regelmatig bijgewerkt. De meest actuele informatie vindt u op  op de site van de Rijksoverheid.

Mag mijn kind naar de kinderopvang?

De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Opvang voor alle kinderen van ouders in cruciale beroepen is beschikbaar via onze locaties. U kunt opvang aanvragen via de normale groep van uw kind. Zowel kinderdagverblijf als Buitenschoolse opvang zijn een hele dag geopend.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?  

Ja: 

  • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. 
  • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
  • Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald. 
  • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
  • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. 
  • Kijk voor compensatie bij het persbericht in de bijalge.

Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.

Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand.  Indien u uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.